Ali B sponsort stichting JDK
Dinsdag 4 november was de aller eerste theater voorstelling van Ali B in de meerpaal te Dronten en wij waren daar.
Wij kregen 25 kaarten gesponsord van Ali B om zijn theater voorstelling bij te wonen. Het was een hele leuke voorstelling.Er vonden verschillende interacties plaats tussen Ali B en het publiek. Wij hebben gelachen om zijn grappen en werden mee gesleurd in het verhaal over zijn verleden. Dit verhaal heeft erg veel betrekking op de jongeren en de keuzes die voor hen voor het oprapen liggen. Aan het einde van de voorstelling heeft Ali B tijd gemaakt om met de jongeren in gesprek te gaan met als slot woord het volgende :” laat niemand jullie zeggen dat jullie het niet kunnen”.

Wij zijn Ali B enorm dankbaar dat hij het mogelijk gemaakt dat wij zijn eerste theatervoorstelling mochten bijwonen.
Hartelijk dank

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door:

Ali Bouali (Ali B)
SPEC ENTERTAINMENT
Willemsen de Koning

Stichting Jongeren Die het kunnen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Het SKANfonds

Fonds verstandelijke gehandicapten

IMC

De Rabobank

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

NSGK

Sportschool Henny Pleizier