Slide HOE HET ALLEMAAL BEGON MET EEN PERSOON LEES VERDER #TEAM JDK

Anno 2012

Geschiedenis

Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) is gevestigd in Amsterdam Zuidoost en is opgericht in mei 2012 door Virgil Tevreden. De stichting is opgericht vanuit de overtuiging dat ook de allerlastigste jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Stichting JDK richt zich op jongeren met een (licht)verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, ook wel bekend als een risicovolle doelgroep. De focus is het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het zelfbeeld waardoor de deelnemers een grotere kans hebben om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, die recht doet aan hun capaciteiten. Deze jongeren hebben over het algemeen een laag cognitief vermogen gekoppeld aan een laag zelfbeeld met als gevolg dat ze gevoelig zijn voor groepsdruk.

Deze risicovolle doelgroep is veelal onvoldoende weerbaar ten aanzien van negatieve beïnvloedingen, waardoor ze vaak een slachtoffer is van hun beperking. Vanwege hun lage cognitieve vermogen ontbreekt het de jongeren aan de juiste vaardigheden om op een adequate manier deel te nemen aan de samenleving. Deze jongeren dreigen hierdoor vaker in aanraking te komen met de politie en justitie. Een zinvolle naschoolse dagbesteding zorgt er alleen al voor dat deze jongeren niet in een gat tussen school en thuis vallen en daardoor de kans ontlopen om in contact te komen met voor hen negatieve verleidingen.

Stichting JDK vult dit gat tussen school en thuis door het aanbieden van de naschoolse activiteiten, waarbij de jongeren zich op drie belangrijke ontwikkelgebieden (motorisch, sociaal en sociaal-emotioneel) verder kunnen ontwikkelen. Door middel van sport, dans en theater beoogt stichting JDK voortgang in de ontwikkeling te bereiken. De activiteiten worden begeleid door professionals. Samen met hen legt Stichting JDK de basis voor een positieve toekomst. Het naschoolse aanbod vormt de ingang om de jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en om deze verder te ontplooien. Daarnaast biedt Stichting JDK ondersteuning aan alle deelnemers bij het vinden van een passende stageplek en/of betaald werk. Stichting JDK streeft naar een hechte samenwerking tussen thuis – school – JDK. Investeren in de betrokkenheid van ouders en verzorgers bij hun kinderen is daarom van groot belang.

Sociaal Culturele Workshops
Hoera!! JSB certificaat behaald

Stichting JDK’s

(Naschoolse) Dagbesteding

Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere fysieksociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten positief te laten ervaren. Stichting JDK behandelt elk kind als uniek, en heeft ook oog voor de ondersteuningsbehoefte van elk uniek kind.

Help ons helpen

Steun ons eenmalig of word donateur!

Onze donateurs zijn de motor van onze stichting. Als donateur van de stichting steunt u ons structureel en stelt u ons in staat om onze projecten blijvend te financieren. We zetten uw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten.

JDK info

020-210 11 28
info@jongerendiehetkunnen.nl
Bijlmerdreef 1289,
1103 TV, Amsterdam Zuidoost

JDK zakelijk

NL 42 INGB 0006 1975 64
KvK 55502148
Privacybeleid
Klachtenregeling