In de afgelopen vijf jaar heeft de JDK aanpak zich bewezen.

Het effect van JDK deelname wordt zorgvuldig bijgehouden, dankzij financiële steun van NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).‘Empowerment’ speelt bij JDK de hoofdrol; de jongeren worden uitgerust met verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen leven. JDK trainers fungeren als rolmodellen en opvoeders. In schooljaar 2017/18 heeft JDK zeven groepen op drie locaties (Amsterdam Zuidoost, Zuid, en Noord). Na drie jaar intensieve begeleiding spant JDK Support zich ervoor in de jongeren onder te brengen in goed voorbereiden leer/werplekken.

In december is de pilot gestart van het project ‘’JDK Support’’. In dit programma worden JDK deelnemers geselecteerd die een bijbaan zoeken of reeds een bijbaan hebben en hierbij moeten worden gecoacht. Dit jaar zijn er 12 leerlingen gestart (4 meisjes en 8 jongens) waarvan 8 van hen reeds een bijbaan hebben. De focus ligt bij hen op het stimuleren van een passende arbeidshouding. De jongeren die geen bijbaan hebben krijgen deze arbeidsvaardigheden ook aangeleerd en er wordt samen met hen gezocht naar een passende arbeidsplek.

Om de week wordt er een workshop georganiseerd door zorgcoördinator Dajana waarin de volgende thema’s aan bod zijn gekomen: helder maken van het toekomstperspectief en het vinden van jouw kwaliteiten en talenten, een sollicitatietraining, feedback ontvangen en geven en het hebben van een rolmodel. De workshops worden aangepast op de interesse- en leefwereld van de jongeren waarbij ervoor werd gezorgd dat er veel afwisseling en interactie aanwezig is tussen de begeleider en leerling.

Daarbovenop is het belangrijk dat de jongeren creatief bezig zijn. Het programma is gecombineerd met groepsactiviteiten en individuele coaching. JDK begeleiders Randell en Dennie onderhouden contact met de werkgever, ondersteunen de leerlingen bij het zoeken naar werk, zij helpen de jongeren bij het maken van een motivatiebrief en een cv en springen in bij alle arbeid gerelateerde conflicten en vraagstukken van de leerling.