3

Dit is wat wij doen

JDK Support Plus

Doel

JDK Support Plus richt zich op jongeren met een forensische achtergrond. De hulpvragen en doelstellingen richten zich op de positieve ontwikkeling binnen de leefgebieden van dagbesteding; school of werk en van financiën zoals schuldhulpverlening en inkomen. De kans op recidive bij deze groep jongeren is vrij groot. De JDK-begeleider binnen dit Support Plus traject heeft specifieke kennis van de heersende straatcultuur en de drillproblematiek. Dit is een vereiste om tot aansluiting en succes bij deze doelgroep te komen. Andere risicofactoren waar de specialistische JDK-begeleider rekening mee moet houden is de kans op drugsgebruik en wapenbezit bij de jongere in kwestie. Deze doelgroep is doorgaans lastig te motiveren tot samenwerking met reguliere hulpverleners.

Support Plus is in 2017 van start gegaan en het langstlopend traject was 2 jaar. JDK volhard bij deze begeleiding en heeft een lange adem; dragen en vertragen is het credo. 

Stichting Jongeren Die het Kunnen is een unieke hulpaanbieder voor deze speciale doelgroep. 

Stichting JDK’s

(Naschoolse) Dagbesteding

Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere fysieksociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten positief te laten ervaren. Stichting JDK behandelt elk kind als uniek, en heeft ook oog voor de ondersteuningsbehoefte van elk uniek kind.

Help ons helpen

Steun ons eenmalig of word donateur!

Onze donateurs zijn de motor van onze stichting. Als donateur van de stichting steunt u ons structureel en stelt u ons in staat om onze projecten blijvend te financieren. We zetten uw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten.

JDK info

Grubbehoeve 7,
1103GG Amsterdam

020-210 11 28
info@jongerendiehetkunnen.nl

JDK zakelijk

NL 42 INGB 0006 1975 64
KvK 55502148
RSIN: 851741095
Privacybeleid
Klachtenregeling

Social Pact JDk Jongern Die het Kunnen