3

ISO 9001

Certificering

Stichting Jongeren die het kunnen is ISO gecertificeerd. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze stichting die onze diensten voortbrengt.

Kwaliteitsmanagement zorgt er voor dat JDK zich goed beheerst dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze samenwerkingspartners, maar ook andere belanghebbenden. Met ISO 9001 borgt JDK continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze cliënten kunnen voldoen.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • Zeg wat je doet;
  • Doe wat je zegt;
  • Bewijs het.

Stichting JDK’s

(Naschoolse) Dagbesteding

Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere fysieksociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten positief te laten ervaren. Stichting JDK behandelt elk kind als uniek, en heeft ook oog voor de ondersteuningsbehoefte van elk uniek kind.

Help ons helpen

Steun ons eenmalig of word donateur!

Onze donateurs zijn de motor van onze stichting. Als donateur van de stichting steunt u ons structureel en stelt u ons in staat om onze projecten blijvend te financieren. We zetten uw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten.

JDK info

Grubbehoeve 7,
1103GG Amsterdam

020-210 11 28
info@jongerendiehetkunnen.nl

JDK zakelijk

NL 42 INGB 0006 1975 64
KvK 55502148
RSIN: 851741095
Privacybeleid
Klachtenregeling

Social Pact JDk Jongern Die het Kunnen