3

Dit is wat wij doen

Ambulante begeleiding

JDK stelt zich ten doel jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen uitzicht te bieden op een positieve toekomst door hun persoonlijk en sociaal potentieel te versterken en hen stap voor stap zelfstandig te leren functioneren in de samenleving. Een afgeleid doel is maatschappelijk bewustzijn over deze groep op gang te brengen door middel van publicaties over deelnemers en hun ontwikkeling. In de eerste jaren van JDK is ervaring opgedaan met de aanpak. Deze wordt continu geëvalueerd op grond van de ervaringen van onze JDK-begeleiders, deelnemers, hun ouders en daarnaast hanteert JDK een overzichtelijk cyclus rondom kwaliteitsmanagement. Aanwezigheid, uitval, vorderingen in groepsprocessen en individuele groei wordt van elke deelnemer geregistreerd.

JDK Support

Doel

Begeleiding van jongeren tussen de 12 en 23 jaar met problemen die zich uiten in grensoverschrijdend gedrag, structureel schoolverzuim, beginnende criminaliteit, veroorzaken van overlast en conflicten in de thuissituatie. Het zijn jongeren met problematiek die te licht is of te specifiek is voor reguliere jeugdhulp. Door vroegtijdig in te grijpen en een zinvolle dagbesteding aan te bieden beoogt JDK Support jongeren weer naar school en werk te begeleiden. JDK Support is een zeer intensieve persoonsgerichte aanpak, ook geschikt voor Top-1000 jongeren en bij terugkeer uit detentie. We bieden een zorgarrangement op maat die afgestemd is op het specifieke profiel van de jongere.

De Gemeente Amsterdam draait exclusieve projecten met JDK om meer grip te krijgen op de doelgroep. (zie Integraal Ontwikkelingsplan) De vraag is om deze jongeren begeleiding te bieden als in dagbesteding en in de rol van een coach. Zo ook, het onderhouden van contacten met betrokken hulpverlening, jeugdreclassering, school en thuis.

De doelgroep kenmerkt zich door gangvorming, geldezels, drillproblematiek en een hoge mate van “underground” peerpressure. De doelgroep zorgt voor veiligheidsproblemen binnen de Gemeente Amsterdam welke de criminaliteitscijfers onder de jongeren doen stijgen.

Proces

Het urban-karakter van JDK, het coachen vanuit ervaring, maakt dat de methodiek van werken treffend is op deze doelgroep. JDK onderscheidt zich hierin doordat de urbanwise benadering een unieke kwaliteit is binnen Amsterdam. Dit maakt dat JDK een stevige poot is in het multidisciplinair overleg rondom deze doelgroep.

Jongeren worden aangemeld middels een contract tussen de hoofdaannemer en JDK. In het contract worden uren, kosten en evaluaties opgenomen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven met te behalen doelen gekoppeld aan het aanbod van JDK.

jdk uitwisselingsproject

De urbanwise insteek waarin wij streven naar het versterken van eigen kwaliteiten, vergroten van kennis en vaardigheden die zelfvertrouwen, mentale veerkracht, motivatie, discipline en communiceren bevorderen. Deze persoonlijke ontwikkeling en het herstructuren van omgevingsfactoren leidt veelal naar positieve uitkomsten. (positieve dagbesteding, arbeidsplek en/of afronden van een opleiding).

Stichting JDK’s

(Naschoolse) Dagbesteding

Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere fysieksociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten positief te laten ervaren. Stichting JDK behandelt elk kind als uniek, en heeft ook oog voor de ondersteuningsbehoefte van elk uniek kind.

Help ons helpen

Steun ons eenmalig of word donateur!

Onze donateurs zijn de motor van onze stichting. Als donateur van de stichting steunt u ons structureel en stelt u ons in staat om onze projecten blijvend te financieren. We zetten uw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten.

JDK info

Grubbehoeve 7,
1103GG Amsterdam

020-210 11 28
info@jongerendiehetkunnen.nl

JDK zakelijk

NL 42 INGB 0006 1975 64
KvK 55502148
RSIN: 851741095
Privacybeleid
Klachtenregeling

Social Pact JDk Jongern Die het Kunnen