Maak kennis met Brigitte Cote van het VSBfonds.
Samen met oprichter Virgil Tevreden is zij op woensdag 11 oktober op stap gegaan om JDK aan het werk te zien. Op deze dag heeft zij kunnen waarnemen hoe wij onze activiteiten met onze specifieke doelgroep voortzetten.
Hieronder leest u meer over haar ervaring.

Wilt u een keer een kijkje nemen van dichtbij en ontdekken hoe wij te werk gaan, neem dan contact met ons op via info@jongerendiehetkunnen.nl 

Waar staat uw organisatie voor?

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief mee kan doen en niemand aan de kant hoeft te staan.

Dit doen we door projecten financieel te ondersteunen. Wij zijn actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die ‘meedoen’ als doel hebben, Kunst & Cultuur vanwege de  werking van kunst die zorgt voor zingeving en verbinding met anderen, en Beurzen voor maatschappelijk betrokken studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek gaan doen.

Hoe heeft u de meeloop dag ervaren?

Deze dag vond ik erg positief en leerzaam. Het gaf een leuk kijkje achter de schermen bij Stichting JDK, haar werkwijze en activiteiten.

Wat is u het meest opgevallen tijdens uw bezoek?

Wat me het meest is bijgebleven, zijn de twee jongeren die inmiddels een baan hebben. Een van hen werkt nu bij het Cultureel Educatief Centrum en een als hovenier. Ook de jongere die als rolmodel bij de kickboksgroep mag gaan fungeren, heeft indruk op mij gemaakt.

Dit vind ik mooie voorbeelden van de resultaten die JDK bij de deelnemers boekt.

Hoe omschrijft u de doelgroep die u heeft gezien?

Het gaat om jongeren die weliswaar een beperking hebben met (soms) gedragsproblemen, maar die zich met het juiste steuntje in de rug, in positieve zin kunnen ontwikkelen.

Wat waren uw verwachtingen en komen die overeen met uw ervaring.

Ik ging ervan uit een kijkje te zullen nemen bij de activiteiten van JDK op het gebied van zinvolle naschoolse dagbesteding. Deze verwachtingen kwamen zeker overeen met mijn ervaring. En meer dan dat, ik was onder de indruk van het effect dat deelname aan de activiteiten heeft op de jongeren.

Zou u deze meeloopdag aanraden aan andere samenwerking partners en waarom?

Ja, dat zou ik andere samenwerkingspartners zeker aanraden. Het geeft een goed inzicht in de werkwijze en de activiteiten van JDK, alsmede het effect op de jongeren die hieraan deelnemen.

Meeloopdag VSBfonds