Stichting Jongeren Die het Kunnen richt zich op het versterken van sociale vaardigheden en zelfwaarde van jongeren met een laag IQ en/of gedragsproblemen. Hierdoor hebben de deelnemers een grotere kans een rol te vinden in de samenleving die recht doet aan hun capaciteiten.

Om het succes van JDK-secondary voort te zetten, wilt de stichting zich gaan richten op de leeftijd tien tot en met twaalf jaar. Uit de praktijk is namelijk gebleken dat in deze leeftijdscategorie bepaalde problematiek vroegtijdig te vormen is.

Stichting JDK wilt het gat tussen school en thuis positief invullen en gebruikt (sport) activiteiten hiervoor als middel. Tijdens deze activiteiten willen wij het negatief gedrag ombuigen naar gewenst gedrag en willen wij de jongeren daarmee successen leren ervaren.

JDK beoogt in januari 2018 te starten met JDK-primary, waarbij er 1 á 2 groepen van maximaal 12 jongeren worden begeleid. Dit zal de eerste groep jongeren zijn die JDK bedient in deze leeftijdscategorie.
Ook gedurende dit traject wordt er nauw contact onderhouden met de ouders van de jongeren. Dit betreft informatie over voortgang, maar ook overleg over wijzigingen in de thuissituatie of medicatie van de jongeren.

In de aanpak van stichting JDK is ieder kind uniek. JDK heeft dan ook oog voor de ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Daarbovenop is JDK niet kinderachtig: in de context van gezamenlijke inspirerende activiteiten met individuele aandacht wordt er met de jongeren gewerkt aan een positieve toekomst.