Bruggen Bouwen in South East is een sportief en educatief evenement dat plaatsvindt op de dag van de Koningsspelen, 20 april 2018.

Op deze dag wordt de buurt, politie, defensie en ambulance op positieve wijze in contact gebracht met het Orion college, (Speciaal) basisonderwijs en het regulier onderwijs: ‘Bruggen worden gebouwd’.

Jongeren Die het Kunnen organiseert deze sportdag. Er vinden dan verschillende sportactiviteiten plaats maar ook educatieve workshops voor de jongeren. Tevens zijn onze sponsors welkom.

Wilt u hier ook aan deelnemen? Meld u dan aan via info@jongerendiehetkunnen.nl