3

JDK’s focus

Missie

De missie van Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) is om jongens en meiden tussen 11 en 23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen via groepsactiviteiten uit hun sociale en psychische isolement te brengen en hen een kans te bieden op een zinvol bestaan in de maatschappij. JDK stelt zich ten doel (licht) verstandelijke beperkte jongeren te versterken in hun potentieel. Een afgeleid doel is maatschappelijk bewustzijn over deze groep op gang te brengen. Beide doelen worden gediend door met deze ingewikkelde en weggestopte groep successen te boeken en deze zichtbaar te maken.

Doelgroep

Missie

Stichting Jongeren die het kunnen richt zich op jongeren in de leeftijdsgroep van 11-23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en/of gediagnostiseerd gedragsproblematiek die vastlopen in hun ontwikkeling thuis, op school en/of op straat. Jongeren die vanwege verschillende belemmerende factoren geen zinvolle dag –en/of naschoolse besteding hebben en daardoor dreigen uit te vallen binnen de hedendaagse maatschappij.

Certificering

ISO 9001

Stichting Jongeren Die het Kunnen is ISO gecertificeerd. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.

Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze stichting die onze diensten voortbrengt.

Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat JDK zich goed beheerst dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze samenwerkingspartners, maar ook andere belanghebbenden. Met ISO 9001 borgt JDK continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze cliënten kunnen voldoen.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

· Zeg wat je doet;

· Doe wat je zegt;

· Bewijs het.

Stichting JDK’s

(Naschoolse) Dagbesteding

Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere fysieksociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten positief te laten ervaren. Stichting JDK behandelt elk kind als uniek, en heeft ook oog voor de ondersteuningsbehoefte van elk uniek kind.

Help ons helpen

Steun ons eenmalig of word donateur!

Onze donateurs zijn de motor van onze stichting. Als donateur van de stichting steunt u ons structureel en stelt u ons in staat om onze projecten blijvend te financieren. We zetten uw geld in waar het het hardst nodig is. Zo kunnen we samen structureel iets verbeteren binnen de lopende projecten of aankomende nieuwe projecten.

JDK info

Grubbehoeve 7,
1103GG Amsterdam

020-210 11 28
info@jongerendiehetkunnen.nl

JDK zakelijk

NL 42 INGB 0006 1975 64
KvK 55502148
RSIN: 851741095
Privacybeleid
Klachtenregeling

Social Pact JDk Jongern Die het Kunnen